Kontakt

Martina Mendelová, Hlavná 349/121 972 11 Lazany

Obchodná akadémia Prievidza, 2. B

mendelova.martina2@gmail.com